Er du ubevidst inkompetent? - Nyheder - Speakers Club Nyheder - Er du ubevidst inkompetent? - Speakers Club
 

Er du ubevidst inkompetent?

Færdigheder er afgørende for vækst – kan vi nok? Har du hørt en medarbejder, kollega eller leder sige: “Jamen, jeg gør alt hvad jeg kan?”, og konstateret at det til tider passer, men at vedkommende så bare ikke kan nok? Eller medarbejderen der siger: “Jeg har 20 års erfaring”, og vi må konstatere at han/hun måske i højere grad har 1 års erfaring og så 19 års brug af denne erfaring?

I en tid hvor markedet, konkurrenter, kunder og medarbejderkrav ændrer sig hurtigere end nogen sinde før, bliver vores viden og erfaringer hurtigere forældet end vi er vant til fra tidligere.

Hvor får du ny viden fra?
Vi får vores viden fra teori og fra de ting, vi erfarer igennem livet, men ofte kan vi spare at gøre en masse erfaringer selv ved, at studere, læse og lytte til andres erfaringer.

Jeg oplever ofte deltagere i et udviklingsforløb, der siger: ”Hvis jeg havde kendt til dette for ti år siden, så havde jeg nået bedre resultater, eller undgået en masse problemer eller nået nogle ting hurtigere, end jeg faktisk har gjort.” De fleste kan sikkert nikke genkendende til denne oplevelse, men det store spørgsmål er jo så, hvilken viden vi mangler i dag, som vi måske først får øje på, når der er gået ti år?

Hvad du kan – og hvad du ikke kan, har naturligvis stor indflydelse på din adfærd. Vi må løbende vurdere, om vi blot har for vane at gøre det, vi kan, og om vi kan ‘nok’. Det, vi mener, vi kan, må vi overveje, om vi kan godt nok, eller om vi i for høj grad kører på gammel rutine. Ofte har vi både som menneske og organisation fastsat et niveau for, hvad der er ‘godt’ hos netop os – indtil en udefrakommende person eller information dukker op og hæver niveauet.

Vores færdighedsniveauer kan betragtes på denne 5-skala:

Niveau 1: Du er ubevidst inkompetent
Der er ’noget’, du ikke kan, eller ikke kan godt nok, men du er ikke klar over det. Du ved ikke, at du er en dårlig bilist eller en dårlig mand eller kone. Du ved ikke, at du er i dårlig form, eller at du har en demotiverende lederstil. Eller du er ikke opmærksom på, at du er en dårlig taler.

Din manglende kompetence kan i virkeligheden også bunde i, at du har nogle stærke sider og et talent, du ikke udnytter. Du lever i lykkelig uvidenhed om det og kan ikke bevidst ændre noget, for du har ikke opdaget det problem, der ligger i, at du ikke udnytter dit potentiale. Her er der risiko for en høj grad af begrænsende vaner, manglende vanefokus, at du tager for meget for givet, og der er risiko for, at ingen eller en hjulpet ændring vil ske. Hjemmeblindheden og de blinde vinkler ligger i dette område.

Niveau 2: Du er bevidst inkompetent
Du ved nu, at der er noget, du ikke kan, og du kan søge viden. Du kender til et eller flere udviklingsområder, og du kan vurdere, hvad en udvikling eller ændring vil betyde. Du har et begyndende vanefokus, men stadig risiko for høj grad af begrænsende vaner og for, at en hjulpet ændring vil ske.

Niveau 3: Du er bevidst kompetent
Du har nu taget ny viden til dig, men du skal stadig tænke over, hvad, hvordan og hvornår du udfører det nye. Du har vanefokus, du gennemfører vanetjek og du begynder at overtage styringen frem for at lade dig styre. Du er i en fase med begyndende vaneændring. Risikoen for, at en hjulpet ændring vil ske, er dermed mindsket, og muligheden for, at frivillige ændringer vil ske, er blevet større.

Niveau 4: Du er ubevidst kompetent
Nu kan du gennemføre tanker og handlinger uden at skulle koncentrere dig specielt. En ny værdifuld adfærd er blevet en del af dig. Du har stadig en overvejende høj grad af bevidsthed. Du gennemfører kontinuerlige vanetjek og udvikler vedvarende værdifulde vaner.

Niveau 5: Du er excellent
Du er iblandt de bedste. Du har talent, og du udnytter talentet. Løbende træner, vedligeholder og forbedrer du din viden for at holde dig på dette høje niveau. Du har konstant høj bevidsthed, har værdifulde vanemønstre og gennemfører vanetjek. Du er ydmyg over for din succes og tager ikke for givet, at du vil blive på dette niveau.

Forudsætningen for at du struktureret kan bevæge dig fra ubevidst kompetent til højere niveauer, er et klart mål, motivation, ny viden og en øget selvindsigt.

Kilde: Torben Wiese Vanebryder & Fiskebøjer